Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia
          


LISTA RANKINGOWA 2014/2015      -------------------------------->


REGULAMIN STAŻY


          


REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MATEMATYK - ABSOLWENT WSZECHSTRONNY"

          


REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MATEMATYK - ABSOLWENT WSZECHSTRONNY"
nowy na r. ak. 2014/2015


OFERTY STAŻOWE


          


LISTA OFERT STAŻOWYCH 2014-2015  -------------------------------->DOKUMENTY


          


HARMONOGRAM STAŻU ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
"MATEMATYK - ABSOLWENT WSZECHSTRONNY"

          


HARMONOGRAM STAŻU ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
"MATEMATYK - ABSOLWENT WSZECHSTRONNY"
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 1: CURRICULUM VITAE

          


Załącznik nr 2: PODANIE O ZAKWALIFIKOWANIE NA STAŻ

          


Załącznik nr 2: PODANIE O ZAKWALIFIKOWANIE NA STAŻ
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 3: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

          


Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE

          


Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 5: UMOWA O STAŻ ZE STAŻYSTĄ

          


Załącznik nr 5: UMOWA O STAŻ ZE STAŻYSTĄ
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 6: UMOWA O STAŻ Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

          


Załącznik nr 6: UMOWA O STAŻ Z PRZEDSIĘBIORSTWEM
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 7: PROGRAM STAŻU

          


Załącznik nr 8: KARTA CZASU PRACY ZA MIESIĄC STAŻU

          


Załącznik nr 8: KARTA CZASU PRACY ZA MIESIĄC STAŻU
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 9: RAPORT MIESIĘCZNY Z ODBYCIA STAŻU

          


Załącznik nr 9: RAPORT MIESIĘCZNY Z ODBYCIA STAŻU
nowy na r. ak. 2014/2015

          


Załącznik nr 10: ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU

          


Załącznik nr 11: ANKIETA OCENY STAŻU PRZEZ STAŻYSTĘ

          


Załącznik nr 12: ANKIETA OCENY STAŻU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWOProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej