Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia

Koordynator projektu:  

dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

  tel. 61 665 23 54Sprawy organizacyjne:  

mgr Natalia Mozolewska

  tel. 61 665 25 41
    fax. 61 665 25 48Adres do korespondencji

      Dziekanat Wydziału Elektrycznego pok. 19x,
      Politechnika Poznańska
      Wydział Elektryczny
      ul. Piotrowo 3A
      60-965 Poznań
          z dopiskiem: "Matematyk - Absolwent Wszechstronny"

    e-mail:   office_maw@put.poznan.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej