Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia

 • UWAGA!!!
  W poniedziałek 27.04.2015 rusza Kurs z księgowości. Lista rankingowa oraz lista osób zakwalifikowanych na ten kurs znajdują się w zakładce "Program studiów" - "Zajęcia dodatkowe". W zakładce "Plany zajęć" umieszczony jest nowy harmonogram zajęć dla studentów kierunku zamawianego uwzględniający spotkania w ramach kursu. Prosimy o zapoznanie się z nim.
  (zajęcia z dnia 5 czerwca mogą zostać przeniesione na inny termin).
  Oprócz kursu są jeszcze zaplanowane dodatkowe wykłady dla wszystkich uczestników projektu. Plan będzie jeszcze uzupełniony o trzy wykłady dotyczące: ochrony środowiska, przedsiębiorczości (z firmy McKinsey) oraz finansów.
  (dodano: 24.04.2015)

 • W zakładce "Staże" została umieszczona lista rankingowa do stażu organizowanego w ramach Projektu "MATEMATYK - ABSOLWENT WSZECHSTRONNY".
  Przypominamy, że zgodnie z nowym harmonogramem staży na r. ak. 2014/2015 dnia 23.03.2015 upływa termin składania do Biura projektu dokumentów aplikacyjnych na Staż.
  (dodano: 20.03.2015)

 • Informujemy, że w ramach projektu "Matematyk - absolwent wszechstronny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje możliwość odbycia stażu (jeden staż w wymiarze 120 godzin). O staż może ubiegać uczestnik Projektu, który nie odbywał już stażu w ramach Projektu. Uaktualniony Regulamin staży studenckich wraz z harmonogramem będzie umieszczony na stronie projektu www.maw.fee.put.poznan.pl w terminie późniejszym. Osoby zainteresowane stażem mogą zapoznać się z przygotowywanym Regulamin staży studenckich w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, pok. 19x.
  (dodano: 05.03.2015)

 • Osoby ubiegające się o stypendium motywacyjne w ramach kierunku zamawianego "Matematyk - absolwent wszechstronny" proszone są o złożenie wniosków o przyznanie stypendium w terminie do 13.03.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, pok. 19x (wydruki formularzy w kolorze!). Formularz wniosku na stronie projektu www.maw.fee.put.poznan.pl w zakładce: "Dokumenty stypend." Stypendia zostaną wypłacone w kwietniu ze spłatą za marzec.
  (dodano: 04.03.2015)

 • Zapraszam po odbiór certyfikatów ECDL PROFILE do dziekanatu pok. 19x.
  (dodano:12.02.2015)

 • Zapraszam po odbiór certyfikatów ECDL EXPERT - dla osób, które zdały wszystkie 4 moduły - do dziekanatu pok. 19x.
  (dodano: 08.01.2015)

 • Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego proszone są o odbiór decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w dziekanacie pok. 19x w godzinach otwarcia dziekanatu.
  (dodano:31.10.2014)

 • Osoby ubiegające się o stypendium motywacyjne w ramach kierunku zamawianego "Matematyk - absolwent wszechstronny" proszone są o złożenie wniosków o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem dla Kwestury o numerze konta w terminie do 17.10.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, pok. 19x (wydruki formularzy w kolorze!) Formularz wniosku na stronie projektu www.maw.fee.put.poznan.pl w zakładce: "Dokumenty stypend." Stypendia zostaną wypłacone w listopadzie ze spłatą za październik.
  (dodano:25.09.2014)

 • Certyfikaty EBC*L są do odbioru w Dziekanacie pok. 19x - w godzinach otwarcia dziekanatu.
  (dodano:05.08.2014)

 • Prosimy o zapoznanie się z listą osób zakwalifikowanych do szkolenia EBC*L oraz z listą rankingową, która jest dostępna w zakładce: "Program studiów" -> "Zajęcia dodatkowe".
  (dodano:19.05.2014)

 • Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego proszone są o odbiór decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w dziekanacie pok. 19x w godzinach otwarcia.
  (dodano:31.03.2014)

 • Osoby ubiegające się o stypendium motywacyjne w ramach kierunku zamawianego "Matematyk - absolwent wszechstronny" proszone są o złożenie wniosków o przyznanie stypendium w terminie do 14.03.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, pok. 19x (wydruki formularzy w kolorze!). Formularz wniosku jest dostępny na stronie projektu www.maw.fee.put.poznan.pl w zakładce: "Dokumenty stypend." Stypendia zostaną wypłacone w kwietniu ze spłatą za marzec.
  (dodano:25.02.2014)

 • UWAGA !
  W nowej zakładce "Staże" jest dostępny REGULAMIN STAŻY prosimy o zapoznanie się z nim.
  Oprócz regulaminu są tam linki do dokumentów związanych ze stażami.    
  (dodano: 1.02.2014)

 • Lista osób zdających egzamin w dniu 11.12.2013 ze szkolenia ECDL Advanced, z podziałem na grupy, jest dostępna w załączniku     
  (dodano: 9.12.2013)

 • Egzaminy ze szkolenia ECDL Advanced, z dwóch modułów WORD i EXCEL, odbędą się w Poznaniu w dniach 11 -12.12.2013 r.
  (dodano: 4.12.2013)

 • Osoby, które złożyły wniosek o stypendium motywacyjne proszone są o odbiór decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w dziekanacie pok. 19x w godzinach otwarcia.
  (dodano: 6.11.2013)

 • Informujemy, że mamy zgodę na egzaminy z dwóch modułów szkolenia ECDL Advanced w tym roku.
  (dodano: 01.10.2013)

 • Informacja o wnioskach o stypendia motywacyjne:
  - nowy formularz wniosku jest dostępny w zakładce: "Dokumenty stypend."
  - termin składania wniosków o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem dla Kwestury o numerze
     konta: 15.10.2013 w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, pok. 19x (wydruki formularzy w kolorze!)
  Stypendia zostaną wypłacone w listopadzie ze spłatą za październik. Przypominamy, że od roku akademickiego 2013/2014 obowiązuje nowy regulamin przyznawania stypendium.
  (dodano: 20.09.2013)

 • UWAGA !
  Nowa wersja Regulaminu przyznawania stypendium jest dostępna w zakładce Stypedia - "Regulamin". Będzie on obowiązywał od nowego roku akademickiego 2013-2014.
  Prosimy o zapoznanie się z nim.
  (dodano: 19.06.2013)

 • Proszę o odbiór umów uczestnictwa w projekcie oraz decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium motywacyjnegow Dziekanacie pokój 19x (w godz. otwarcia dziekanatu)
  (dodano: 09.04.2013)

 • Decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium motywacyjnego prosimy odbierać w Dziekanacie pokój 19x
  (dodano: 02.01.2013)

 • Lista osób, którym przyznane zostały stypendia jest dostępna w zakładce Stypendia - "Przyznane stypendia"
  (dodano: 14.12.2012)

 • UWAGA STUDENCI: zakładka "Galeria" jest miejscem gdzie można się pochwalić swoimi sukcesami i osiągnięciami, jak również zaprezentować zdjęcia. Czekamy na materiały od Was!!!
  (dodano: 12.12.2012)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej