Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia

DOKUMENTY


          


Zwrot opłaty za elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy

          


Regulamin uczestnictwa w projekcie

          


Umowa uczestnictwa w projekcie

          


Deklaracja uczestnictwa w projekcie

          

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu

          

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

          

Oświadczenie uczestnika projektuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej